Iran design سازمان زنان سازمان زنان

سازمان زنان
سازمان زنان

مجتهدزاده: دبیرخانه اجرایی نقش "زن و حماسه" تشکیل می شود

مجتهدزاده با تاکید بر مشارکت و هم افزایی دستگاه ها خاطر نشان کرد: دبیرخانه اجرایی نقش "زن و حماسه" با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل می شود.

...

مریم مجتهدزاده، رئیس سازمان نشرآثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس با اشاره به اثر بخشی فرهنگی در فضای مترو اظهار داشت: ظرفیت های مترو، فضای مناسبی جهت فعالیتهای ترویجی  و تبلیغی است، سازمان در نظر دارد به منظور استفاده از این ظرفیتها تفاهمنامهای در حوزه زنان و حماسه با سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در خصوص برنامه های مشترک دو سازمان منعقد نماید.

مجتهدزاده با تاکید بر مشارکت و هم افزایی دستگاه ها خاطر نشان کرد: دبیرخانه اجرایی نقش "زن و حماسه" با هدف ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت با مشارکت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تشکیل می شود.

وی با تاکید بر لزوم تبیین مبانی دفاع مقدس و ضرورت پاسخگویی به چرایی جنگ اظهار داشت:  لازم است، برای جوانانی که دوران دفاع مقدس را تجربه نکرده اند، فرهنگ دفاع مقدس تببین گردد و شبهات آنان در این خصوص پاسخ داده شود، بنابراین باید از تمام ظرفیتهای موجود در جامعه بدین منظور استفاده حداکثری شود.

رئیس سازمان نشرآثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس در پایان یادآور شد: به مناسبت سوم خرداد، روز مبارک آزادسازی خرمشهر برنامه های مناسبی از جمله برگزاری کارگاه های آموزشی"سلاله ها"، "خورشید خانه ات باش" و همچنین "سواد رسانه" در سطح مترو انجام می شود.

اشتراک گذاری

اخبار مرتبط